Kontingent:

Kontingenterne er i 2019:

200,- årligt til administration (betales af alle grundejere)

2.000,- årligt til vejvedligeholdelse og snerydning

(betales af grundejere til privat fællesvej, inkl. hjørnegrunde) 

For nye grundejere:

Der er et indmeldelsesgebyr på 200,-

Til nye medlemmer udsendes et velkomstbrev, hvori der henvises til at vedtægter, referater m.m. kan hentes her på hjemmesiden. Der står også i dette brev at medlemmer, der ikke har adgang til internettet, kan få disse papirer udleveret ved henvendelse til foreningens formand.

Copyright © 2003 Grundejerforeningen Grøndalslund • Privacy Policy