Kontingent:

Kontingenterne er i 2020:

200,- årligt til administration (betales af alle grundejere)

2.000,- årligt til vejvedligeholdelse og snerydning

(betales af grundejere til privat fællesvej, inkl. hjørnegrunde) 

Kontigenterne opkræves en gang årligt omkring maj.


For nye grundejere:

Der er et indmeldelsesgebyr på 200,-

(opkræves sammen med årets kontingent)