Medlemmer:


Grundejerforeningen har pt. 167 medlemmer:


103 bor til privat fællesvej  ( Kærdals, Karlskær og Grønlunds alléer )


64 bor til kommunal vej  ( Tæbyvej, Schweizerdalsvej og Rødovrevej )